Завантаження зображень...
 • 19:30
  Інформаційна програма
  Щонеділі
 • 20:00
  Науково-просвітницька програма
  Щонеділі. Повтор: Понеділок 14:00
 • 21:00
  Науково-просвітницька програма
  Щосереди. Повтор: Понеділок 06:30
 • 19:00
  Інформаційно-аналітична програма
  Щосуботи. Повтор: Неділя 22.00
 • 16:00, 19:00, 21:30
  Інформаційна програма
  Щодня
 • 21:00
  Науково-просвітницька програма
  Щоп'ятниці. Повтор: Неділя 11:30
 • 21:00
  Культурно - мистецька програма
  Щопонеділка. Повтор: П'ятниця 22:00
 • 21:15
  Культурно - мистецька програма
  Субота. Повтор: Неділя 13:00
 • 7:00
  Інформаційно-музична програма
  Понеділок - п'ятниця
 • 18:00
  Науково-просвітницька програма
  Кожної останньої неділі місяця. Повтор: Наступної суботи 21:00
 • Щонеділі
 • Щонеділі. Повтор: Понеділок 14:00
 • Щосереди. Повтор: Понеділок 06:30
 • Щосуботи. Повтор: Неділя 22.00
 • Щодня
 • Щоп'ятниці. Повтор: Неділя 11:30
 • Щопонеділка. Повтор: П'ятниця 22:00
 • Субота. Повтор: Неділя 13:00
 • Понеділок - п'ятниця
 • Кожної останньої неділі місяця. Повтор: Наступної суботи 21:00

ЗАПИТ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

1.  Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у віданні філії ПАТ «НСТУ Херсонська регіональна дирекція «Скіфія» на веб-сайті Х skifija.ua , рубрика «Доступ до публічної інформації»


2.  Запит може бути поданий:
на поштову адресу :         73000 м. Херсон, вул. Перекопська, 10
на електронну адресу:     khersonsuspilne@gmail.com
за телефоном / факсом:   (0552) 22-42-42

3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
      
4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

5 . У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

6.  У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

7.  Інформація на запит надається безоплатно.

8. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
      1). філія ПАТ «НСТУ Херсонська регіональна дирекція «Скіфія» не володіє і не зобов'язана відповідно до її
компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої
зроблено запит;
     2).  інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
     3).  запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;
     4).  дотримання вимог до складання та подання запиту на інформацію,передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дата (за умови подання письмового запиту).

                                   
ПРИМІРНИЙ ПОРЯДОК СКЛАДЕННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ


    1.   Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи філії ПАТ «НСТУ Херсонська регіональна дирекція «Скіфія» в усній  чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
    2.   Запит на інформацію подасться у довільній формі.
    3.   Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
    4.   Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає філія ПАТ «НСТУ Херсонська регіональна дирекція «Скіфія»  або яка розміщується на офіційному веб-сайті.
    5.   Запит на інформацію може бути подано особисто посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою відає філія НТКУ "Херсонська регіональна дирекція "Скіфія", в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
    6.   Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
    7.   У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою відає філія ПАТ «НСТУ Херсонська регіональна дирекція «Скіфія», із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.
    8.   На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування філія ПАТ «НСТУ Херсонська регіональна дирекція «Скіфія», дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.


ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОМАЦІЮ

Розпорядник        
інформації                 Філія ПАТ «НСТУ Херсонська регіональна дирекція «Скіфія»
Запитувач             ___________________________________________________
                                                  (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування
                                                                       організації)
                                   ____________________________________________________________
                                (прізвище, ім’я, по батькові  представника організації – для юридичних
                                 _____________________________________________________________
                                    осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи)
                                _____________________________________________________________
                                      (поштова адреса або електронна пошта, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ


 Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати         ________________________________________________________
                        _________________________________________________________________
                           (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
Запитувану інформацію прошу надати у визначений Законом строк: до
                                                                    ________________________________
на поштову адресу __________________________________________________
                                        (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
                                      __________________________________________________________
                                                                 будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу _______________________________________________
телефаксом  _______________________________________________________
за телефоном ______________________________________________________
____________________(дата)                                     ___________________________(підпис)